Bel: 088-9000 450

Om ervoor te kunnen zorgen dat we beide een weloverwogen beslissing kunnen nemen vindt u op deze site een e-mailformulier waarmee u uw vordering, vonnis of vorderingsportefeuille kunt indienen. Nadat u dit zo compleet mogelijk hebt ingevuld zijn wij daarmee in staat om uw vordering snel te kunnen beoordelen. Zien we voldoende mogelijkheden om de vordering te incasseren, dan treden we telefonisch met u in contact. Soms om direct een concreet voorstel te bespreken, in andere gevallen hebben we wellicht nog aanvullende informatie van u nodig. Het indienen van een vordering of vonnis is kosteloos en verplicht u tot niets.

Indien we tot overeenstemming zijn gekomen over de koopsom van uw vordering leggen we dit vast via een “cessie-vordering”. In dit koopcontract worden de voorwaarden opgenomen die we overéén zijn gekomen. In de cessie-vordering is een bepaling opgenomen die ervoor zorgt dat wij pas formeel eigenaar worden nadat we u betaald hebben. Zo bent u ervan verzekerd dat u ten alle tijden u geld ontvangt. Vanaf dan is het incasseren van de vordering onze aangelegenheid geworden.

De cessie-vordering is een administratief document wat hoort bij de originele vordering. Het verschil tussen hetgeen u van ons ontvangt en de initiële som van de vordering mag u ten laste van het resultaat brengen. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

 

De stappen

In de media wordt gedurende de huidige recessie regelmatig aandacht besteedt aan het aantal oninbare vorderingen in Nederland. De fors gestegen kosten die gepaard gaan met een dagvaardingsprocedure weerhoud velen ervan om deze stap te zetten. Het wordt er gemiddeld dus niet makkelijker op om vorderingen geincasseerd te krijgen. Verkoopuwfactuur.nl is een online loket waar uw vordering wordt getaxeerd en wat zich in een concreet bod laat vertalen.
Een vordering indienen is vrijblijvend en verplicht u tot niets. Pas wanneer we tot overeenstemming zijn gekomen over de koopprijs van uw vordering, zorgen wij voor een rechtsgeldige correcte overdracht.

Na de formele overdracht starten wij met het incasseren van de vordering waarbij het uitgangspunt is dat dit lukt zonder een juridische procedure. Soms is de relatie tussen partijen al verstoord voordat een vordering aan ons wordt overgedragen. In veel situaties is er van een verstoorde relatie geen sprake en hecht u er waarde aan om in de toekomst opnieuw zaken te kunnen doen met uw debiteur. Daarom verzekeren wij u, dat er gedurende de invorderingsprocedure, op een respectvolle wijze met uw voormalig debiteur wordt omgegaan. Hierdoor blijven de deuren ook in de toekomst voor u geopend!

Wij zullen de debiteur op de hoogte brengen van het feit dat uw vordering aan ons is verkocht. U ontvangt de koopprijs op uw rekening en de debiteur dient alleen nog met ons te communiceren. Voor u is het hiermee afgehandeld.