Bel: 088-9000 450

Contactgegevens
Bedrijfsnaam / achternaam *

Voornaam *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Land

Telefoonnummer

E-mail adres *

KVK nr.

Omschrijving vordering

Bedrag vordering

BTW?
Datum vordering

Wat is de reden van uw vordering?

Indien anders

Informatie debiteur
Bedrijfsnaam / achternaam *

Voornaam *

Geboortedatum

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Land

E-mail adres

KVK nr.

Overige informatie

(Indien aanwezig direct meezenden)
Overeenkomst aanwezig?  Ja Nee
Incassopogingen?  Ja Nee
Betalingsherinnering?  Ja Nee
Sommatie?  Ja Nee
Vordering uit handen gegeven?  Ja Nee
Procedure gevoerd?  Ja Nee
Debiteur failliet?  Ja Nee

Evt. opmerkingen

Bestanden (maximaal 3)
Bestand (1)
Bestand (2)
Bestand (2)